• 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.๒๕๖๓
  • 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • 27 มกราคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลท่าไม้


@2015 Thamaikan SUBDISTRICT MUNICIPALITY