ข่าวประชาสัมพันธ์
25/3/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเทศบาลพบประชาชนและโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

โครงการเทศบาลพบประชาชนและโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังนี้

*วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 เป็นของหมู่ที่ 2 , 3 , 4 , 9 และหมู่ที่ ๑๐)

**วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นของหมู่ที่ 1 , 5 , 6 , 7 และหมู่ที่ 8

กิจกรรมของแต่ละกองงาน

1. สำนักปลัดเทศบาล

- การประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ

- การสาธิตการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

- รับคำร้องทั่วไป

2. กองคลัง

- รับชำระค่าภาษี

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพานิชย์

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมสถานีรักษ์สุขภาพเทศบาลตำบลท่าไม้

4. กองช่าง

- รับคําร้อง

- บริการคู่มือและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

- บริการคู่มือขั้นตอนในการขออนุญาตการขุดดินและถมดิน

5. กองประปา

- รับชำระค่าน้ำประปา

- ให้คำแนะนำในการชำระค่าน้ำประปา ผ่านทางแอพพลิเคชั่น การสแกน QR Code

- ให้คำแนะนำในการขอใช้น้ำและการขอมิเตอร์น้ำ

6. กองการศึกษา

- บริการรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

- เกมการละเล่น

กิจกรรมพิเศษ

1. กศน. ประชาสัมพันธ์การเรียน แนะนำการฝึกอาชีพ ได้แก่ การสาธิตพับเหรียญโปรยทานและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

2. โล้วเฮงหมง บริการเช็คสภาพรถ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริการนวด สอนนวด

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตร

การสาธิตเตาไร้ควัน ถ่านอัดแท่ง

6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ให้ความรู้และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์

7. สำนักงานประกันสังคม ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม การประกันตน

8. ขายสินค้าราคาถูก

9. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จาก อสม. และทีมงาน รพ.สต.บ้านกระต่ายเต้น

10. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกา ให้ความรู้เกี่ยวกับการสอดคล้องระหว่างแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน

เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงใคร่ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคม , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 0 3454 1775 ต่อ 210 ในวันและเวลาราชการ


ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบไฟล์เอกสาร
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
115
สัปดาห์นี้
115
เดือนนี้
1709
ปีนี้
3930
ทั้งหมด
3930