จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
4
เดือนนี้
109
เดือนก่อน
108
ปีนี้
2,348
ปีก่อน
2,894


  • 11 มีนาคม 2567 เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งกรรมการชุมชน
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 วันมาฆบูชา
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

วันที่หัวข้อ
20 พฤษภาคม 2567ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง) ของกองช่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รา่ยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคร้อพนัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง