แชทกับ เทศบาลตำบลท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
กรอกข้อมูล ร้องเรียนการทุจริต

         เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน เทศบาลตำบลท่าไม้ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
        ในกรณีที่มีการร้องเรียน เทศบาลตำบลท่าไม้ จะกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล
        ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทีกฎหมายกำหนด

หัวข้อเรื่องร้องเรียน
ชื่อ-นามสกุล
* ไม่ต้องการเปิดเผยไม่ต้องระบุ
เบอร์โทรศัพท์
* ไม่ต้องการเปิดเผยไม่ต้องระบุ
E-mail
* หากไม่มีอีเมล ไม่ต้องกรอก

รายละเอียด
การร้องเรียนการทุจริต

อัพโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการทุจริต
- หากมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนการทุจริต สามารถแนบไฟล์มาได้
- อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์รูปภาพ , .pdf , .doc/.docx , .xls/.xlsx ไม่เกิน 10 ไฟล์

กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
42
สัปดาห์นี้
42
เดือนนี้
1736
ปีนี้
15150
ทั้งหมด
15150